Dashboard баримтын төрлөөр хайлт, шүүлт хийх загварчлал