Миний программ

WordPress 4.3.1

Домайн болон хостинг

 

 

 

EXCEL.mn сайтын үйл ажиллагаанд ашиглагддаг программ хангамж

  1. Microsoft Office 2003
  2. Microsoft Office 2007
  3. Microsoft Office 2010
  4. Microsoft Office 2013

Туслах программ хангамжууд

Зар сурталчилгаа
  1. Paint.NET
  2. Camtasia Studio 8
  3. TeamViewer 10