Tag Archives: EOMONTH

EOMONTH функц

Зиак Excel хэрэглэгч, хөгжүүлэгч нартаа амралтын өдрийн мэндийг хүргье. Манай уншигч нар маань Excel программ дээр хэрхэн яаж сайн ажилладаг болох уу? ямар ном унших уу? ямар сургалтанд суухуу гэдэг талаар байнга асуудаг. Хэдийгээр ном унших, сургалтанд суух зэрэг нь Excel программ сайн сурахад гол нөлөөг үзүүлдэг ч, тэдгээрээс та бүхэн зөвхөн аливаа асуудлын шийдэл, түлхүүрийг л олж авна. Хамгийн гол нь олсон мэдлэгээ байнга хөгжүүлж, ажил мэргэжилтэйгээ уялдуулж Excel программыг ашиглах нь